Automatyczna rozcinarka siatki, typ ARS-100

Urządzenie przeznaczone do automatycznego rozcinania siatki z włókna szklanego na pasy o dowolnej szerokości oraz do odmierzania zadanej długości siatki.

Urządzenie jest przeznaczone do automatycznego rozcinania siatki z włókna szklanego (siatki tynkarskiej) na pasy o dowolnej szerokości oraz do odmierzania zadanej długości siatki (np. 10, 20, 50 m b.).

Wszystkie czynności z wyjątkiem zakładania rolek z siatką na maszynę oraz ich zdejmowania są wykonywane automatycznie.

Wybrane własności:

  • Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo operatora maszyny

Wyposażenie:

  • Sterownik PLC Unitronics
  • Stacje tnące z nożami obrotowymi i automatycznymi ostrzałkami
  • Pneumatyczna regulacja docisku siatki na wałku