Strojevi za punjenje i zatvaranje tuba

Stroj za punjenje i zatvaranje PE tuba, model NTT-400A

Mašina za punjenje tuba NEWECO NTT-400A koristi se za punjenje polietilenskih i laminiranih tuba gelovima, kremama ili drugim tekućinama, zavarivanje tuba vrućim zrakom, tiskanje datuma i/ili broja serije te rezanje suvišne plastike na rubovima tuba, koja se stvara tijekom procesa zavarivanja.

Stroj za punjenje i zatvaranje PE tuba, model NTT-200

Mašina za punjenje tuba NEWECO NTT-200 koristi se za punjenje polietilenskih i laminiranih tuba gelovima, kremama ili drugim tekućinama, zavarivanje tuba vrućim zrakom, tiskanje datuma i/ili broja serije te rezanje suvišne plastike na rubovima tuba, koja se stvara tijekom procesa zavarivanja.

Stroj za zavarivanje tuba, model NZT-100

Stroj za zatvaranje PE tuba NEWECO NZT-100 koristi se za zavarivanje vrućim zrakom prethodno napunjenih polietilenskih i laminiranih tuba i tisak datuma i/ili broja serije.

Stroj za rezanje tuba, model POD-400

Mašina za rezanje tuba NEWECO POD-400 koristi se za pneumatsko rezanje (podrezivanje) rubova polietilenskih i laminiranih tuba nakon zavarivanja.

Stroj za punjenje i zatvaranje aluminijskih tuba, model NTA-400A

Stroj za pakiranje aluminijskih tuba NEWECO NTA-400 koristi se za punjenje aluminijskih tuba gelovima, kremama ili drugim tekućinama, krimpanje (zatvaranje) tuba i otiskivanje datuma i / ili broja serije.

Semi-automatic aluminum tube filling and crimping machine, NEWECO NTA-200

Semi-automatic aluminum tube filling and crimping machine, NEWECO NTA-200 is used to crimp (close) and fill aluminum tubes with liquids, gels or creams, stamp date / batch number.

Stroj za krimpanje tuba, model ZTA-100

Uređaj za krimpanje tuba NEWECO ZTA-100 koristi se za krimpanje prethodno napunjenih aluminijskih tuba i opcionalno otiskivanje datuma i/ili broja serije.

Stroj za punjenje gustih tekućina, model DT-250

Pneumatska punilica s ventilom NEWECO DT-250 koristi se za punjenje tuba i drugih otvorenih spremnika gustom tekućinom kao što su kreme, gelovi i sl.