Urządzenia do napełniania i zamykania tub

Tubiarka do tub z tworzyw termozgrzewalnych, typ NTT-400A

Tubiarka do tub z tworzyw termozgrzewalnych NEWECO NTT-400A jest przeznaczona do napełniania tub polietylenowych (PE), polipropylenowych (PP) oraz laminatowych (w tym Polyfoil) kremami, żelami lub innymi masami gęstymi, zgrzewania ich gorącym powietrzem, datowania (umieszczanie daty lub kodu na zgrzewie tubki) oraz obcinania nadmiaru zgrzeiny. Wszystkie czynności są wykonywane automatycznie.

Tubiarka do tub z tworzyw termozgrzewalnych i tub aluminiowych, typ NTTA-300

Tubiarka do tub z tworzyw termozgrzewalnych i aluminiowych NEWECO NTTA-300 jest przeznaczona do napełniania tub polietylenowych (PE), polipropylenowych (PP) oraz laminatowych i aluminiowych kremami, żelami lub innymi masami gęstymi, ich zgrzewania / zamykania oraz datowania. Urządzenie pracuje w trybie półautomatycznym.

Tubiarka do tub z tworzyw termozgrzewalnych, typ NTT-200

Tubiarka do tub z tworzyw termozgrzewalnych NEWECO NTT-200 jest przeznaczona do napełniania tub polietylenowych (PE), polipropylenowych (PP) oraz laminatowych (w tym Polyfoil) kremami, żelami lub innymi masami gęstymi, zgrzewania ich gorącym powietrzem, datowania (umieszczanie daty lub kodu na zgrzewie tubki) oraz obcinania nadmiaru zgrzeiny. Urządzenie pracuje w trybie półautomatycznym.

Zgrzewarka tub z tworzyw termozgrzewalnych, typ NZT-100

Zgrzewarka tub z tworzyw termozgrzewalnych NEWECO NZT-100 jest przeznaczona do zgrzewania oraz datowania tub z tworzyw termozgrzewalnych, napełnionych wcześniej kremami, żelami lub innymi masami gęstymi.

Pneumatyczna obcinarka tub z tworzyw termozgrzewalnych, typ POD-400

Pneumatyczna obcinarka tub z tworzyw termozgrzewalnych NEWECO POD-400 jest przeznaczona do obcinania nadmiaru zgrzeiny, powstałej w czasie zgrzewania tuby.

Tubiarka do tub aluminiowych, typ NTA-400A

Tubiarka do tub aluminiowych NEWECO NTA-400A jest przeznaczona do napełniania tub aluminiowych kremami, żelami lub innymi masami gęstymi, zamykania ich oraz datowania.

Tubiarka do tub aluminiowych, typ NTA-200

Tubiarka do tub aluminiowych NEWECO NTA-200 jest przeznaczona do napełniania tub kremami, żelami lub innymi masami gęstymi, zamykania ich oraz datowania. Urządzenie pracuje w trybie półautomatycznym.

Zamykarka tub aluminiowych, typ ZTA-100

Zamykarka tub aluminiowych NEWECO ZTA-100 jest przeznaczona do zamykania tub aluminiowych, napełnionych wcześniej kremami, żelami lub innymi masami gęstymi oraz opcjonalnie do ich datowania.

Pneumatyczny dozownik tłokowy, typ DT-250

Pneumatyczny dozownik tłokowy NEWECO DT-250 jest przeznaczony do dozowania mas gęstych (takich jak: kremy, żele, pasty itp.) do tub oraz innych pojemników otwartych.