Naši klijenti

mapa_kontakty_01_2016_bez_legendy

Naše proizvode koriste kompanije koje se bave:

  • građevinskim materijalom
  • kozmetikom
  • hemikalijama
  • farmaceutskim proizvodima
  • prehrambenim proizvodima

Velika većina naših klijenata nalazi se u Evropi, ali našim mašinama snabdevamo klijente na pet kontinenata.

Odabrani klijenti

AlbeaBayerEstee LauderDr Irena ErisShiseido
AflofarmEvonikHochlandInglotLotto Wedel