Naši klienti

Naše výrobky slúžia výrobným spoločnostiam z nasledujúcich odvetví:

  • Stavebné materiály
  • Kozmetika
  • Chemikálie
  • Farmaceutické výrobky
  • Spracovanie potravinárskych výrobkov