Naši klijenti

Naše proizvode koriste kompanije koje se bave:

  • građevinskim materijalom
  • kozmetikom
  • hemikalijama
  • farmaceutskim proizvodima
  • prehrambenim proizvodima