Mašine za punjenje i zatvaranje tuba

Mašina za punjenje i zatvaranje PE tuba, model NTT-400A

Sprava za punjenje i zatvaranje PE tuba NEWECO NTT-400A koristi se za punjenje termoplastičnih (polietilsnkih (PE) i laminatnih) tuba gelovima, kremama i drugim fluidima, zatvara ih toplim vazduhom, štampa datum i /ili broj partije i seče višak plastike na kraju tube koja ostaje pri zavarivanju tube.

Mašina za punjenje i zatvaranje PE tuba, model NTT-200

Sprava za punjenje i zatvaranje PE tuba NEWECO NTT-200 koristi se za punjenje termoplastičnih (polietilsnkih (PE ) i laminatnih) tuba gelovima, kremama i drugim fluidima, zatvara ih toplim vazduhom, štampa datum i /ili broj partije i seče višak plastike na kraju tube koja ostaje pri zavarivanju tube.

Mašina za zavarivanje tuba, model NZT-100

Mašina za zavarivanje tuba NEWECO NZT-100 koristi se za zavarivanje vrućim vazduhom prethodno napunjenih termolastičnih (polietilenskih (PE) i laminatnih) tuba i štampanje datuma i /ili broja partije na njima.

Mašina za rezanje tuba, model POD-400

Mašina za rezanje tuba NEWECO POD-400 koristi se za pneumatsko sečenje (skraćivanje) krajeva plastičnih (polietilenskih (PE) i laminatnih) tuba posle zavarivanja.

Mašina za punjenje i zatvaranje aluminijumskih tuba, model NTA-400A

Sprava za punjenje i zatvaranje aluminijumskih tuba NEWECO NTA-400 koristi se za punjenje aluminijumskih tuba gelom, kremama i drugim fluidima, zavijanje (zatvaranje) i štampanje datuma i/ili broja partije. Sve radnje osim ubacivanja tuba su automatske.

Semi-automatic aluminum tube filling and crimping machine, NEWECO NTA-200

Semi-automatic aluminum tube filling and crimping machine, NEWECO NTA-200 is used to crimp (close) and fill aluminum tubes with liquids, gels or creams, stamp date / batch number.

Mašina za pertlovanje tuba, model ZTA-100

Uređaj za pertlovanje aluminijumskih tuba NEWECO ZTA-100 koristi se za pertlovanje prethodno napunjenih tuba i opciono štampanje datuma i /ili broja partije na njima.

Mašina za punjenje tečnosti, model DT-250

Mašina za doziranje sa pneumatskim klipom NEWECO DT-250 koristi se za punjenje tuba i druge otvorene ambalaže gustim tečnostima kao što su kreme, gelovi itd.